Cơ sở sản xuất

Tổ hợp tác Ổi Ba Cụp Kỳ Đồng

Thôn Đồng Trụ Tây xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
812024
(15.1 Ha)
OCOP
Trần Văn Nhận Ổi Đài Loan (15/06/2023)
Trần Thị Quán
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Trần Thị Quán
Lô 1
(2000 )
Trần Văn Nhận
Nguyễn Thị Văn
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Thị Văn
Võ Ngọc Đàm
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Võ Ngọc Đàm
Nguyễn Hồng Thái
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn Thị Thảo
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Thị Thảo
Trần Thị Hiếu
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Trần Thị Hiếu
Trịnh Văn Sòng
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Trịnh Văn Sòng
Hoàng Nòng
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Hoàng Nòng
Phạm Thanh Hoa
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Phạm Thanh Hoa
Trần Trọng Hậu
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Trần Trọng Hậu
ổi hữu cơ 2024
(500 m2)
CĐ Hữu cơ
Trần Văn Nhận

Thông tin chung

Giới thiệu Giống Ổi Lê Đài Loan
Cổng truy xuất kyanh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 15.1
Quản lý Trần Văn Nhận
Chứng chỉ sản xuất
THT Trồng ổi xã Kỳ Đồng : 436-QĐ/UBND
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua