Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Tổ hợp tác Ổi Ba Cụp Kỳ Đồng

Thôn Đồng Trụ Tây xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

HTX chế biến thuỷ hải sản Phú Quý

Thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Hộ SXKD Trương Thị Yến

Thôn Hồ Hải,xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm

Thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang Huyện Kỳ Anh ,tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Hộ SXKD Nguyễn Thị Thùy Dung

Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Kỳ Anh, Kỳ Anh
7.8
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
7.8
0 Bình luận