Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Tổ hợp tác Ổi Ba Cụp Kỳ Đồng

Thôn Đồng Trụ Tây xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Kỳ Phú

Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Hộ SXKD Trương Thị Yến

Thôn Hồ Hải,xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Hộ SXKD Nguyễn Thị Thùy Dung

Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Tổ hợp tác trồng lúa thôn Phú Minh

thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

8.0

Tổ hợp tác lúa rươi Đậu Giang

thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Kỳ Anh

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Kỳ Anh, Kỳ Anh
8.6
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
6.9
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
8.4
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
7.6
0 Bình luận
8.6
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
8.9
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
7.6
0 Bình luận
Kỳ Anh, Kỳ Anh
7.9
0 Bình luận