Cơ sở sản xuất

HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Kỳ Phú

Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 240224
(3000 m2)
TIÊU CHUẨN  HACCP
NguyễnThị Miện Nước mắm Hạ thổ Phú Quý (10/09/2023)
Nước mắm Kỳ Phú (24/02/2024)

Thông tin chung

Giới thiệu Chế biến nước mắm
Cổng truy xuất kyanh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20000 m2
Quản lý Nguyễn Thị Miện
Chứng chỉ sản xuất
HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Kỳ Phú : 231462.FMS.CN23
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua