Cơ sở sản xuất

Hộ SXKD Nguyễn Thị Thùy Dung

Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trao an lành, nhận yêu thương

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
290124
(400 m2)
TIÊU CHUẨN  HACCP
Cao Giảo cổ lam (27/05/2023)
Tinh dầu lá xông (29/01/2024)
Trà mầm ngũ cốc Dung Nguyễn (29/01/2024)

Thông tin chung

Giới thiệu Sản phẩm Trà mầm ngũ cốc và Tinh dầu lá xông
Cổng truy xuất kyanh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 2000 m2
Quản lý Nguyễn Thị Thùy Dung
Chứng chỉ sản xuất
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuỳ Dung : W1609
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua