Cơ sở sản xuất

Tổ hợp tác trồng lúa thôn Phú Minh

thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
01-Lúa ST25
(15 Ha)
CĐ Hữu cơ
Hoàng Minh Luyến Gạo (25/05/2023)
01-Lúa xuân mai 12
(15 Ha)
CĐ Hữu cơ
Hoàng Minh Luyến Lúa (10/09/2023)
Gạo ST25 vụ Xuân 2024
(15 Ha)
Hoàng Minh Luyến Gạo ST25 (05/06/2024)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất kyanh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 15 Ha
Quản lý Hoàng Minh Luyến
Chứng chỉ sản xuất
Tổng hợp tác trồng lúa thôn Phú Minh : 3852/TĐC-HCHQ
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua