Cơ sở sản xuất

Tổ hợp tác lúa rươi Đậu Giang

thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Gạo ST25
(17 Ha)
CĐ Hữu cơ
Hoàng Thị Vinh Gạo (05/09/2023)
Gạo ST25 vụ Xuân 2023
(15 Ha)
CĐ Hữu cơ
Hoàng Thị Vinh Gạo ST25 (04/06/2024)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất kyanh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 17 Ha
Quản lý Hoàng Thị Vinh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua