Cơ sở sản xuất

Hộ SXKD Trương Thị Yến

Thôn Hồ Hải,xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tự Hào và Phát triển

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 240224
(40 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (24/02/2024)
Lô 120424
(50 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Giò lụa (12/03/2024)
Xúc xích Tứ Yên (12/04/2024)
Lô 150324
(55 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (15/03/2024)
Lô 140424
(50 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (14/04/2024)
Lô 260324
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (26/03/2024)
Lô 220424
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (22/04/2024)
Lô 15
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (12/11/2023)
Lô 14
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (06/11/2023)
Lô 13
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (03/11/2023)
Lô 11
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (25/10/2023)
Lô 12
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (30/10/2023)
Lô 190424
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (19/04/2024)
Lô 09
(40 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (22/10/2023)
Lô 08
(40 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (20/10/2023)
Lô 07
(50 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (13/10/2023)
Lô 230424
(50 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (23/04/2024)
Lô 160424
(50 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (16/04/2024)
Lô 280224
(40 kg)
OCOP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (28/02/2024)
Lô 190124
(50 kg)
TIÊU CHUẨN HACCP
Trương Thị Yến Xúc xích Tứ Yên (19/01/2024)
Lô 05
(45 kg)
OCOP
Trương Thị Yến

Thông tin chung

Giới thiệu Sản phẩm chế biến Xúc xích Tứ Yên
Cổng truy xuất kyanh.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 90 m2
Quản lý Trương Thị Yến
Chứng chỉ sản xuất
Cơ sở sản xuất chế biến giò, chả, xúc xích Tứ Yên : 2020/QĐ-UBND
Xúc xích Tứ Yên : HC-48/CN-42-0004
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua